Welkom bij PiXperience, hands-on events voor natuurfotografen die hun horizon willen verbreden

Privacy-Cookiebeleid

De website pixperience.org zijn onderdeel en eigendom van PiXFACTORY. Privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden derhalve verwerkt door PiXFACTORY B.V.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

PiXFACTORY is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-05-2018 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Je boeking verwerken / mijn account / klantenservice

Voor je boeking van tickets voor onze evenementen maken we gebruik van het reserveringssysteem van onze partner EventsIT. Zij vragen voor een correcte verwerking van de bestelling o.a. naam, adresgegevens, emailadres, betalingsgegevens.

Met EventsIT die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor vanuit de wet vereiste  niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PiXFACTORY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Reviews

We zijn blij met reviews, op basis hiervan kunnen we onze dienstverlening verbeteren. En ook onze klanten vinden het leuk om te lezen. Wil je een review schrijven? We sturen je hier na de events een mail over en kunnen deze publiceren op de website.

Prijsvragen/Fotowedstrijden

Wanneer je meedoet aan een actie of prijsvraag vragen wij je naam en emailadres en wanneer nodig aanvullende informatie. Zo kunnen we de actie uitvoeren en prijswinnaars bekend maken. Door deel te nemen aan de prijsvraag ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals aangegeven in de prijsvraag/fotowedstrijd voorwaarden beschreven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pixfactory.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail, je kunt je hiervoor aanmelden via de aanmeldformulieren op de website.
 • via social media, je kunt aangeven ons te willen volgen via Facebook en Twitter.

Contactformulier

Wij bieden via onze online site de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt.

De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via het contactformulier. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt allen via jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij gebruiken de software van Mailchimp om onze nieuwsbrieven en nieuwsbrief abonnee’s te beheren en hebben met hen een verwerkersovereenkomst gesloten. Meer informatie over Mailchimp privacybeleid vind je op deze pagina: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Naast onze nieuwsbrieven gebruiken we online enquetes die we naar onze event bezoekers mailen om inzicht te krijgen in hun ervaring met onze events. Voor deze enquetes maken we gebruik van de enquete software van SurveyMonkey met wie we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met jouw persoonsgegevens. Meer informatie over SurveyMonkeys privacybeleid vind je op deze pagina: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

Publicatie
Wij publiceren je persoonsgegevens nooit, tenzij je hier toestemming voor geeft in bijvoorbeeld het geval van foto publicatie bij één van onze fotowedstrijden of review zoals aangegeven in dit document.

Verstrekking aan derden
PiXFACTORY verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PiXFACTORY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tracking & Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  • Deze cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten als inloggen op mijn account en afrekenen.
 • Analytische cookies
  • Hier gebruiken wij cookies van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers online onze site gebruiken (geanonimiseerd, dus niet te herleiden naar personen).
 • Advertentie cookies
  • We plaatsen advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw interesses verzamelen we gegevens van je bezoek om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen we met deze cookies bijhouden welke advertenties je al hebt gezien, zodat je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde banners te zien krijgt. Hier gebruiken we de Facebook Pixel voor.
 • Cookies om bij te houden of cookies gezet zijn voor de zogenaamde cookiebalk, en of bepaalde actie’s / nieuwbrieven van PiXFACTORY al eens zijn weergegeven.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online site gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze site bezoekt. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang je geregistreerd bent op onze site of onze site bezoekt. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 3 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
PiXFACTORY
Postbus 7
3860 AA Nijkerk
info@pixfactory.nl
+3133-2451260